Název projektu:

Společně rozvíjíme přeshraniční region Lužické a Žitavské hory

Registrační číslo projektu:

ERN-0488-CZ-06.06.2017

Doba realizace projektu:

1.8.2017 – 31.7.2018

Partneři projektu:

Žadatel: Svazek obcí Novoborska

Projektový partner: Touristische Gebietsgemeinschaft Naturpark Zittauer Gebirge/Oberlausitz e.V.

Cíl projektu:

Předmětem projektu je společné rozvíjení destinací Lužické a Žitavské hory. Mezi klíčové aktivity patří zpracování Příručky k přeshraniční spolupráci a vytvoření propagačního materiálu Lužických a Žitavských hor.

        Výše dotace:

        dotace: 9.005,93 EUR                                                                                                         celkové náklady projektu: 10.595,22 EUR                                                             vlastní prostředky: 1.589,29 EUR

ERN-0488-CZ-06.06.2017