O projektu

Projekt “ Společně rozvíjíme přeshraniční region Lužické a Žitavské hory/ Die gemeinsame Entwicklung der grenzüberschreitenden Region Lausitzer und Zittauer Gebirge“ (registrační číslo projektu ERN-0488-CZ-06.06.2017) je realizován v termínu od 1. 8. 2017 – 31.7. 2018.

Hlavním koordinátorem projektu je Svazek obcí Novoborska, jehož cílem je vytvořit novou turistickou destinaci Lužické hory jako významnou turistickou značku, která navazuje na již existující historickou oblast Lužické hory v rámci Libereckého
kraje a v dalších příhraničních oblastech.

Partnerem projektu je Touristische Gebietsgemeinschaft Naturpark
Zittauer Gebirge/Oberlausitz e.V. (Turistické sdružení Přírodní park Žitavské hory, zapsaný spolek).

Svazek obcí Novoborska uzavřel s TGG Naturpark Zittauer Gebirge/Oberlausitz e.V.  dne 19. 4. 2017 Smlouvu o spolupráci, ze které vyplývá společná snaha o přeshraniční spolupráci.

Klíčové aktivity projektu:

  • setkávání pracovní skupiny k projednání stanovených témat
  • vypracování příručky k přeshraniční spolupráci
  • zhotovení propagačního materiálu Lužických a Žitavských hor

Výsledkem projektu je zpracování koncepční příručky k přeshraniční spolupráci destinací Lužické a Žitavské hory, která bude obsahovat konkrétní body spolupráce a související aktivity. Další důležitou součástí projektu je vydání společného informačního a propagačního materiálu. Cílem je zmenšit jazykovou bariéru a usnadnit přístup k informacím. Díky setkávání pracovní skupiny dojde k výměně zkušeností a tím rozvoji slabšího regionu Lužické hory.

ERN-0488-CZ-06.06.2017